Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Månedlig abonnement fra 349,-

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

Commitment of Traders (CFTC) – Denne rapporten gir en oversikt over hedgefondenes og Commercials/produsentenes long- og short posisjoner i futures markedet. Tolket på riktig måte vil slik informasjon gi meget viktige ledetråder for retningen til aktiva klassen. I perioder vil disse aktørene ha for store posisjoner i en retning, og det vil oppstå muligheter eller […]
For å kunne lese disse artiklene må du være medlem Inside Oslo Børs - 6 mnd abonnement, Inside Oslo Børs | 12 mnd abonnement or Inside Oslo Børs | Månedlig abonnement. or logg inn hvis du allerede er medlem.