Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Månedlig abonnement fra 349,-

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

Rapporten gir en oversikt over hovedindekser, valuta, råvarer og renter. Et annet formål med rapporten er å vise samvariasjon eller divergenser mellom viktige makroforhold. Og trender for økonomisk viktige nøkkelsektorer. LINK TIL RAPPORT: taktisk-inside-overblikk-14-desember
For å kunne lese disse artiklene må du være medlem Inside Oslo Børs - 6 mnd abonnement, Inside Oslo Børs | 12 mnd abonnement or Inside Oslo Børs | Månedlig abonnement. or logg inn hvis du allerede er medlem.