Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Månedlig abonnement fra 349,-

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

Telenor har brutt ut av den mellomlangsiktige nedtrenden, men relativt  sett synes ikke styrken å være overbevisende. Mer heller at aksjen har fått fokus siden den har blitt liggende etter totalmarkedet. Dermed kan den inneværende oppgangen kun være en mindre rekyl uten det store momentumet. Sektoren viser også en blandet utvikling. Telecommunications sektoren har vært […]
For å kunne lese disse artiklene må du være medlem Inside Oslo Børs - 6 mnd abonnement, Inside Oslo Børs | 12 mnd abonnement or Inside Oslo Børs | Månedlig abonnement. or logg inn hvis du allerede er medlem.