Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Månedlig abonnement fra 349,-

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

KORT KOMMENTAR: XXL har brutt ut av både den mellomlang- og kortsiktige nedtrenden, og dette på et tiltakende omsetningsvolum. XXL møter ikke motstand i chartet og fra volumet før 100-102. Nedtrenden har vedvart en lang stund, hvilket har sørget for at mange har fått solgt seg  ut av aksjen. Dermed bør motstanden være moderat opp […]
For å kunne lese disse artiklene må du være medlem Inside Oslo Børs - 6 mnd abonnement, Inside Oslo Børs | 12 mnd abonnement or Inside Oslo Børs | Månedlig abonnement. or logg inn hvis du allerede er medlem.