Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Månedlig abonnement fra 349,-

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

INTERNASJONALE TRENDER   Majoriteten av de internasjonale trendene er fortsatt over både 50 og 200 dagers glidende snitt, hvilket indikerer at korreksjonen vi befinner oss i er foreløpig av en kortsiktig karakter. Det er en høy sannsynlighet for at slike sterke trender får en re-test av sine toppnivåer, hvilket er den tradisjonelle tekniske utviklingen. Det […]
For å kunne lese disse artiklene må du være medlem Inside Oslo Børs - 6 mnd abonnement, Inside Oslo Børs | 12 mnd abonnement or Inside Oslo Børs | Månedlig abonnement. or logg inn hvis du allerede er medlem.