Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Månedlig abonnement fra 349,-

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

DAGENS WATCH – Er ett nytt produkt som daglig skal tilstrebe å sette søkelys på ett selskap eller en sektor som utmerker seg på et rent teknisk eller sentiment grunnlag. Oslo Børs er preget av en periodevis likviditet, og det er således ikke alltid det er noe å sette søkelyset på. Kommer ikke til å […]
For å kunne lese disse artiklene må du være medlem Inside Oslo Børs - 6 mnd abonnement, Inside Oslo Børs | 12 mnd abonnement or Inside Oslo Børs | Månedlig abonnement. or logg inn hvis du allerede er medlem.