Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Månedlig abonnement fra 349,-

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

NORWEGIAN – TEKNISK BEDRING Kursen kan vise til 2 høyere bunner, hvilket indikerer at salgspresset har avtatt samtidig som det er en viss kortsiktig interesse. Volumene er fortsatt moderate, og bekrefter foreløpig ikke helt. Ved en rekke anledninger kommer ikke volumet før mange blir «sikre» på at kursen skal stikke eller har avgitt klare kjøpssignaler. […]
For å kunne lese disse artiklene må du være medlem Inside Oslo Børs - 6 mnd abonnement, Inside Oslo Børs | 12 mnd abonnement or Inside Oslo Børs | Månedlig abonnement. or logg inn hvis du allerede er medlem.