Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Månedlig abonnement fra 349,-

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

TEKNISK UKERAPPORT Det er fortsatt ingen problemer med bredden på Wall Street, men registrer at det etableres en svakere trend i forholdet mellom nye topper vs bunner. Det er viktig å følge utviklingen i bredden fordi svekkelse og avtakende bredde har alltid de siste 50 år vært forløperen til en sterkere korreksjon. Indikatorene er ikke […]
For å kunne lese disse artiklene må du være medlem Inside Oslo Børs - 6 mnd abonnement, Inside Oslo Børs | 12 mnd abonnement or Inside Oslo Børs | Månedlig abonnement. or logg inn hvis du allerede er medlem.