Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Månedlig abonnement fra 349,-

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

GOLDEN OCEAN – Pen kortsiktig flaggformasjon! Flaggformasjonen som er etablert ser bra ut og volumet har vært understøttende på oppgangen. Det tekniske ser isolert sett fortsatt bra ut i Golden Ocean, men som vi ser av grafen under så er korrelasjonen høy med Baltic Freight Index. Ratene faller litt tilbake og det kan sørge for at […]
For å kunne lese disse artiklene må du være medlem Inside Oslo Børs - 6 mnd abonnement, Inside Oslo Børs | 12 mnd abonnement or Inside Oslo Børs | Månedlig abonnement. or logg inn hvis du allerede er medlem.