Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Månedlig abonnement fra 349,-

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

SLUTTEN AV SEPTEMBER OG BEGYNNELSEN AV OKTOBER HAR IKKE VÆRT EN STERK SESONG FOR WALL STREET! KORREKSJONER ER NORMALT I ET BULL-MARKED, OG DEN FØRSTE KORREKSJONEN BLIR STORT SETT ALLTID KJØPT! MANGLER ØKT MOMENTUM, SOM I PERIODEN 1997 TIL 2000, FOR Å MARKERE STARTEN PÅ ØKT VOLATILITET OG ET BEAR-MARKED. GRAFEN UNDER VISER HVA SOM […]
For å kunne lese disse artiklene må du være medlem Inside Oslo Børs - 6 mnd abonnement, Inside Oslo Børs | 12 mnd abonnement or Inside Oslo Børs | Månedlig abonnement. or logg inn hvis du allerede er medlem.