Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Månedlig abonnement fra 349,-

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

Wall Street – Early Warning Dette er en samling indikatorer som beskriver den tekniske tilstanden, risiko, trender, sentiment og som historisk har fungert tilfredsstillende til å gi «early warning» for trendendring. Spesielt når majoriteten av disse står på linje og indikerer det samme. Det er mye informasjon, men nytteverdien vil øke når man ser utviklingen […]
For å kunne lese disse artiklene må du være medlem Inside Oslo Børs - 6 mnd abonnement, Inside Oslo Børs | 12 mnd abonnement or Inside Oslo Børs | Månedlig abonnement. or logg inn hvis du allerede er medlem.