Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Månedlig abonnement fra 349,-

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

PDF-Rapportene gir et langsiktig perspektiv på viktige styringsfaktorer og aktivaklasser. Det er også lagt ved noen meget bra langsiktige indikatorer som historisk sett har klart å identifisere korreksjoner og endringer i den langsiktige trenden.

 

GLOBALE INDEKSER LANGSIKTIGE INDIKATORER BONDS & VALUTA SEKTORER ENERGY RÅVARER