Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Månedlig abonnement fra 349,-

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

For å kunne lese disse artiklene må du være medlem Inside Oslo Børs - 6 mnd abonnement, Inside Oslo Børs | 12 mnd abonnement or Inside Oslo Børs | Månedlig abonnement. or logg inn hvis du allerede er medlem.

Artikler & kommentarer:

Daglige Aksjeråd – Torsdag 10 juni – Rent teknisk ser jeg ikke hva som blir temaet fremover uten at aksjene har gjort seg mer attraktive ved å gjennomgå en korreksjon. Trendene har vedvart lenge og et stort antall av de viktige aksjene er overkjøpte på både tid og poeng. Hadde markedene stått på egne ben og ikke blitt understøttet av ekstrem kunstig likviditet fra sentralbankene ville jeg ha posisjonert meg på short-siden. Men når vi muligens ikke kan bruke historiske tilsvarende perioder som mal, må vi vente på en avtrekker. Oslo Børs kan falle 5-10 % og det kjapt og uten særlig forvarsel. Trenger bare en trigger, markedet er overmodent for en korreksjon! Merker det på at jeg har færre tekniske setup jeg kan kommentere i de daglige utgavene. Det har vanligvis vært en god indikator….

Daglige Aksjeråd – Onsdag 9 juni – Det har inntruffet et skifte i markedet. Selskaper som Aker Wind, Aker Carbon og en rekke av de øvrige grønne selskapene finner du ikke lenger på listen over selskaper med volum. Det er fortsatt litt periodevis høyt volum i Scatec, Recsi, NEL, men interessen har blitt merkbart mindre. Det henger også sammen med at en rekke disse aksjene er blitt spekulert i stykker. Det aller meste av positivt, for mange måneder eller år fremover er blitt priset inn. Casene er blitt vannet ut, reagerer heller ikke lenger like sterkt på gode nyheter og derfor ser vi ikke lenger en eksplosiv utvikling.