Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

Inside Oslo Børs skal gi deg de beste aksjerådene og den tekniske aksjeanalysen på markedet. Jeg er aktiv hver dag i markedet, også med mine egne midler. For en lav månedspris vil Inside Oslo Børs levere aksjeråd, som tidligere har vært forbeholdt profesjonelle investorer, tilgjengelig for alle kategorier av investorer. Siden 2000 tallet, da jeg begynte min karriere som aksjemegler, har jeg hatt noen av de mest dyktigste investorene og traderne som kunder. Har lært utrolig mye etter å ha samarbeidet tett med disse. 

Nå også med chat og webinar!

For de som ønsker å få full nytte av daglige svingninger har du nå muligheten til å få tilgang til direkte chat med meg og andre tradere i eget produkt. Her kommer jeg også til å holde webinarer med fokus på aksjer på Oslo Børs og globale indekser.

Populære artikler:

Abonner på daglige aksjeråd fra Inside Oslo Børs

Inside Oslo Børs | Månedlig abonnement
349 kr/mnd
Spar 0 kr
Fradragsberettiget
Inside Oslo Børs | Halvårlig abonnement
1 920 kr/6 mnd
Spar 349 kr/år
Fradragsberettiget
Inside Oslo Børs | Årlig abonnement
3 490kr/12 mnd
Spar 698 kr/år
Fradragsberettiget

Fordelene med Inside Oslo Børs

Daglige aksjeråd

Inside Oslo Børs kommer ut daglig med konkrete aksjeråd. I tillegg monitoreres faktorer som preger eller vil kunne endre trenden til Oslo Børs. 

Det er de færreste som kan bruke nok tid av arbeidsdagen til å holde seg godt oppdatert på hva som kommer av viktige endringer. Det er her Inside Oslo Børs kan bistå med konkrete aksjeråd i trading-chat og utsendelser av meldinger gjennom dagen.

Bedre avkastning

Taktisk Portefølje, som Inside Oslo Børs er bygget omkring, har siden oppstart siden 2018 fremvist en avkastning på 49,7 % mot Oslo Børs totalindeks +15,4 %.

Per 31/12-20 kan Inside Oslo Børs fremvise en mer-avkastning på 34,3 % poeng. Selvfølgelig gir ikke historisk avkastning en garanti for fremtidig avkastning, men gir likevel en viss pekepinn. 

Bedre timing

Du får tilgang til et system som har verktøy og vist evne til å få deg ut eller inn av markedet til riktig tid. Det å få deg ut er like viktig siden markedet kan raskt endre karakter. S&P 500 falt 12 % på 9 dager i 2018. Mange investorer mistet da all avkastning de siste 50 til 200 dager. Taktisk portefølje var i kontanter når det falt 35 % i februar 2020 og vektet opp aksjer til det høyeste nivået omkring bunnen i mars. Har vært ute av aksjemarkedet i forkant av alle de store nedgangene siden oppstart.

Kontroll over panikken

Når markedet er i panikk leter Roger Kristiansen etter muligheter slik at du får innspill og muligheter til å tvinge deg selv til å kjøpe når andre selger. Det er ikke mange rådgivere eller aksjemeglere som får deg inn omkring bunner når risikoen føles som overhengende. 

I min periode som aksjemegler var jeg frustrert på det faktum at investorer alltid selger på bunn og kjøper når det er trygt. Nå har jeg en mulighet til å påvirke investorer til å endre denne adferden. Dette har siden oppstart 2018 gitt en meget bra avkastning. 

Personlig Analytiker

Et av formålene med Inside Oslo Børs er at du for en rimelig kostnad  får din egen personlig analytiker, som kontinuerlig jobber for din portefølje. Det er like viktig å identifisere truslene som muligheter i aksjemarkedet. Det å beskytte porteføljen i perioder hvor markeder endrer trend eller går inn i en større korreksjon er meget viktig. Inside Oslo Børs vil gi deg konkrete råd på når porteføljen skal være i kontanter eller være 100 % investert. 

Rimelig forsikring

Vi har alle forskjellige typer av forsikringer og Inside Oslo Børs kan betraktes som en billig månedlig forsikring for din portefølje. Det er imidlertid ingen som kan spå retningen til markedet eller aksjer, men oddsen øker med Inside Oslo Børs.

Historikken til Inside Oslo Børs viser at de store nedgangene er hittil blitt unngått. Kan selvfølgelig ikke gi noen garantier for at de kommende store kursnedgangene vil fanges opp, men det er der konsekvente stop-loss blir avgjørende. Imidlertid blir resultatet det samme – man unngår de store tapene.