Om TaktiskInside.com

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Roger Kristiansen er utdannet økonom, Studieretning Finans fra Handelshøyskolen BI.

Har 30 års erfaring fra finansmarkedet. 

ROGER KRISTIANSEN

Roger Kristiansen har samlet erfaringer fra noen av de aller dyktigste tradere og investorer i det norske aksjemarkedet. Øystein Stray Spetalen headhuntet Roger Kristiansen fra stillingen som institusjonsmegler mot fond og profilerte investorer i Handelsbanken i 2006. Roger Kristiansen har fra sine roller blant de beste fått kunnskap, teft og erfaring, som er nødvendig for å gi avkastning i dagens vanskelige markeder.

Fra Kristiansen startet Taktiskinside.com i 2018 har han slått Oslo Børs med 49,7 % per 31/12-2020. Markedet har siden oppstart kun steget med 15,4 %.

Roger Kristiansen lærte mye om aksjetrading når han var over 3 år sammen med den særdeles dyktige private investoren Tore Aksel Voldberg. Kristiansen har jobbet for både Øystein Stray Spetalen og Voldberg i mange år og har opparbeidet seg meget nyttig lærdom.


Så hvorfor skal du abonnere på Roger Krisiansen sine tjenester?

Fordi han er uavhengig og kun har et mål: At du som abonnerer på tjenestene hans skal tjene penger. Tjener ikke du penger, abonnerer du ikke på tjenesten hans lenge, og det er borte imot den beste garantien du kan få hva angår avkastning i dagens samfunn.

Det som gjør Roger Kristiansen spesiell er en rekke faktorer som kort kan oppsummeres slik:

Han har mer enn 30 års erfaring fra markedet, som har resultert i en egen måte å komme til sine konklusjoner på. Fra begynnelsen i forvaltningsselskapet Tekan Aktiv Forvaltning, til en rekke meglerselskaper i Oslo, til Øystein Stray Spetalen i 4,5 år, til å jobbe sammen med Tore Aksel Voldberg (3,5 år) , i et hedgefond som kun handlet oljeaksjer og så mye mer, har Kristiansen satt sin erfaring i system. 30 år med erfaring med teknisk analyse, god hukommelse og kunnskap om markedet er noe du kan motta som abonnent.

Inside Oslo Børs gir deg en top-down analyse hvor han analyserer sentiment, indekser, går videre ned på sektor indekser, og derfra ser på  enkeltselskaper. Denne måten å analysere på begynte han med i perioden 1990-2001 som resulterte i svært mange gode råd i det tekniske nyhetsbrevet «Inside Oslo Børs» skrevet for Tekan Aktiv Forvaltning ASA.

Siden den gang har han finslipt sine ferdigheter og ytterligere satt de i system. Disse ferdighetene skaper verdi for deg da du kan bruke han som sparringspartner og avklare hva som er mest hensiktsmessig å gjøre med din eksisterende portefølje, og ikke minst hvor man skal investere i dagens marked. Markedet er å betrakte som en levende og ustyrlig organisme og man blir aldri utlært. Feil gjøres, men det er her stop-loss blir så utrolig viktig. 

Roger Kristiansen har skrevet daglige tekniske rapporter i 30 år. Han har jobbet for og med de beste. Han har som alle andre gjort mange feil og lært av dem. Han kan hjelpe deg enten du er fra ung og uerfaren, til svært erfaren og trenger konkrete analyser/ideer på aksjer, råvarer og globale indekser.

Du får oppfølging på de gitte aksjeråd, og fokus er på gode «risk/reward setup» og ikke minst «stop loss». Du får konkrete aksjeråd på når du skal være offensiv eller defensiv i markedet. Det heter seg at «Det er like viktig å ikke tape penger som å tjene de».

Oslo Børs falt 35 % februar/mars 2020 og Taktisk Portefølje tok advarslene på alvor og var 100 % plassert i kontanter. Det er altså ikke kun prat og skryt, men det var realitetene våren 2020. 

Omkring bunnen i mars 2020 ble Taktisk Portefølje posisjonert i instrumentet ObxBull som gav markedseksponering med 2x indeks. Dette resulterte i at Taktisk Portefølje per 11 juni 2020 var opp 19 % mot Oslo Børs -13 % eller 32 % bedre avkastning enn Oslo Børs totalindeks.

Kristiansen har som fulldagsjobb å analysere markeder og enkeltaksjer for å bistå deg best mulig i dine investeringer. Du får e-post når det gjøres endringer i Taktisk Portefølje eller det inntreffer andre vesentlige ting i markedene. Du får altså din egen analytiker som jobber fulltid for en rimelig kostnad. Derfor skal du abonnere på Inside Oslo Børs og Roger Kristiansen.

Roger Kristiansen har 30 års erfaring fra:

Senior aksjemegler, Norse Securities AS.

Porteføljeforvalter, Sector Asset Management.

Porteføljeforvalter, Vosko AS v/ Tore Aksel Voldberg.

Hedgefondsforvalter, Saligia Asset Managment v/ Øystein Stray Spetalen.

Trading sjef, Tycoon AS v/ Øystein Stray Spetalen.

Institusjonsmegler, Handelsbanken Markets.

Aksjemegler, Sundvall ASA.

Porteføljeforvalter/deleier, Tekan Aktiv Forvaltning ASA.

Roger Kristiansen har lang erfaring med å kombinere fundamental analyse med bruk av timing verktøy som tekniske- og sentiment analyser for å finne perioder med god risk/reward, når man skal være ute av markedet eller gå short. Mange investorer gjør dessverre den feilen at de er for aktive i markedet.

 

Inside Oslo Børs