Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Månedlig abonnement fra 349,-

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

Oppsummering:

  • Bredden har svekket seg den siste uken og naturlig nok har antall aksjer over 20 dager falt så mye tilbake at den har trigget salgsindikasjoner. 50 dager har også falt, men ikke så mye at den har trigget et salg.
  • Flere av våre taktiske og trend- og momentumindikatorer har trigget salgssignaler og kombinert med at både S&P og Nasdaq handles under 200 dager og innenfor den mellomlangsiktige nedtrenden er det en del teknisk som peker på at markedet skal ned igjen.
  • Den negative trenden er intakt, at den siste oppgangen kun er en bear-markedsrekyl og det aller meste peker i retning av at det går i mot en ny korreksjon ned.
  • Det eneste som er på den positive siden er at de aller fleste investorer, forvaltere, tekniske analytikere og strateger fremstår som negative. Det ser vi bl.a. på posisjoneringen og den høye kontantbeholdingen. Investorer generelt sett er ikke forberedt på en oppgang. De fleste forvaltere bruker S&P eller Nasdaq som benchmarks og de MÅ løpe etter og kjøpe hvis indeksen stiger. Sentimentet indikerer at det kan komme en meget sterk oppgang som de aller fleste ikke ser som mulig sett opp mot makrobildet, fallet i earnings og vekstutsiktene for S&P og Nasdaq.
  • Det skal rett og slett ikke stige da tallene og sunn fornuft tilsier at det ikke skal trigges en sterk oppgang. Derfor holder jeg vinduet åpent for at det kan komme inn en Wall of Worry oppgang. Det er mildt sagt mye av teknisk, makro, vekst og earnings å bekymre seg for så vi har et skikkelig godt grunnlag for en Wall of Worry. Om vi får det eller ikke vites ikke av noen og det negative tekniske bildet kan også gi et riktig bilde av situasjonen  – at det skal ned igjen!
  • S&P og Nasdaq er p.t. nøytrale og vi trenger et signal for S&P over 4106 eller under 3906/3900 før vi har et teknisk signal for den kortsiktige retningen.

Dette trodde strategene for S&P 31/12-22

Groupthink?

BofA’s derivatives team reminds us of their outlook for 2023:» …a year of two halves: near-term downside risk amid a recession, earnings cuts and QT / persistent inflation driving the S&P 500 to as low as 3000, then a snapback as uncertainty, rates volatility and earnings revisions improve.» The problem is this is becoming very consensus. They add «…in a recent survey of clients on our conference call only 15% of respondents were positive on equities next year, but over 60% expected a sell-off in 1H followed by a 2H rally.»