Daglige Aksjeråd

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

Månedlig abonnement fra 349,-

Avkastning 2018

20,3%

Oslo børs -0,5%

Avkastning 2019

10,9%

Oslo børs 14,4%

Avkastning 2020

18,5%

Oslo børs 1,5%

Siden oppstart

49,7%

Oslo børs 15,3%

Artikler & kommentarer:

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 28 september – XLE har utløst kjøpssignalet påpekt ved 51 og kursmålet til den omvendte hode-skulderformasjonen er opp til 56 i første omgang. XLE gappet opp og dette er 4 dagen med momentum. Investorer returnerer til oljesektoren. Klarer XLE 56 vil den ha steget 20 % på indeksnivå. Det betyr at mange selskaper har gått vesentlig mer. Ikke avskriv den potensielle negative hode-skulder formasjonen i uke-chartet. Den vil bli nøytralisert ved 56! XLE ser bra ut for en videre oppgang!

Daglige Aksjeråd – Fredag 24 september – Både Oslo Børs og Wall Street sender nå ut signaler for at korreksjonen er over. Igjen har det å kjøpe dippen blitt riktig og investorer har ingen grunn til å være nervøse. Rekylen hittil for S&P har tatt ut 50 dager motstanden og er svært nær litt sterkere motstand. Slik jeg betrakter det tekniske er S&P nær et meget kritisk punkt. Hvis markedet skulle miste momentumet omkring dagens nivåer og det kommer inn nedsidemomentum vil dette være negativt – klassisk teknisk! Faller indeksen hardt tilbake herfra vil dette komme under punktet – dette skulle ikke ha inntruffet! Og det er slike hendelser som vil tilføre markedet usikkerhet og frykt. Det vil trolig plassere majoriteten av investorer på feil bein. Om S&P vil gjøre dette er ingen gitt å vite! Vi vil få svar i løpet av begynnelsen av neste uke. Om FED tilførselen av likviditet fortsatt vil trumfe det tekniske og sørge for at dipp-kjøperne igjen blir stående som vinnere vites ikke. S&P tester også bunnen av kileformasjonen og det kan bli en klassisk re-test. En rekke aksjer på Oslo Børs har fått noen bra rekyler og skulle Wall Street finne på noe tull øker nedsiden betydelig på Oslo Børs.