Artikler og kommentarer

For å få full tilgang til alle artikler må du være abonnent.

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

INSIDE OSLO BØRS

Daglige aksjeråd – Fredag 29 januar – Vi har et godt verktøy, price-volum chartene, som viser på hvilket enkeltnivå det er kommet inn mye aksjer. Det blir viktig å følge med på hvordan aksjene vil oppføre seg når de nærmer seg nivåer hvor det er omsatt mye aksjer. Hypotesen er at mange investorer kommer til å selge. F.eks. Kahot har falt -29 % fra topp til bunn og det sier litt om hvor høy risk det er i dagens marked. AOW falt -41 % på to uker, NEL falt -20 % på to dager, RECSI -18 % på 6, og Quantafuel -27,6 % på 6 dager. Vi har også bevegelser i noen av de større selskapene, Akerbp og Norsk Hydro med -16% de to siste ukene, men ikke sjokk nedganger som blant «high-fliers», men likefullt det blir penger ut av det. Det er blitt sendt ut noen sjokk der ute og det endrer psykologien i markedet.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige aksjeråd – Torsdag 28 januar – Onsdag kan ha tilført psykologi og usikkerhet til markedet. Det som er et faktum at spekulasjonen gikk ei kule varmt og det har medført at mange investorer har kommet inn høyt. Investorer har kjøpt dyrt og med høyt volum, hvilket kan endre regelsettet på kort sikt. Det igjen skaper økt nedside ettersom de som kjøpte tirsdagens rekyl og formiddagen på onsdag har nå tap. Følger Wall Street opp med å levere ytterligere med usikkerhet kan vi få en spiraleffekt inn i neste uke. Bevegelsene er noe helt annet enn hva de var for noen dager siden. Slikt skaper usikkerhet. Jeg har nevnt at den sterke oppgangen og momentumet har en høy sannsynlighet for at dette kan bli et speilbilde for hvordan nedgangen blir.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige aksjeråd – Onsdag 27 januar – Det har som forventet kommet noen store prosentvise korreksjoner i de mest volatile og de som var de sterkeste aksjene de siste to ukene. En rekke av de har minnet oss på at det fortsatt er risiko i aksjemarkedet selv om markedet selv ikke har korrigert mer enn 4,2 %. Vi har f.eks. Kahot fra 137-113, -17,5 %, REC Silicon 20,78-16,65, -20 %, AOW 13-8, -36,8 %, ACC 23,63-17,6, -25,5 %, KOA 0,41-0,28, -31,6 % og Quantafuel 82,90-65,30, -21,2 %. Eksemplene viser hvilken risiko man tar og spesielt ved å jage etter aksjer når de allerede er kraftig strukket.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 26 januar – I forrige uke forventet jeg at en rekke av «high-flier» aksjene ville falle med 15-30 % fra sine topper. Dette har materialisert seg i en rekke av disse selskapene og det uten at totalmarkedet har fått en nevneverdig stor korreksjon. Har tidligere nevnt at det ekstreme momentumet vi har sett på oppgangen vanligvis vil speile korreksjonene også. Mange av de sterkeste selskapene har kommet bra ned fra toppene og kombinasjonen med at det kom inn mye volum på den forrige toppen vil mange investorer/etternølerne ha relativt store tap. Det faktum at mange investorer har kommet inn høyt kan endre psykologien på kort sikt.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Mandag 25 januar – Inside Globale Indekser – Ingen teknisk skade er oppstått for nøkkelindeksene på Wall Street og DAX. De aller fleste tekniske indikatorene peker på videre oppgang. Det er teknisk blue-sky! Spekulasjonen er ekstrem kombinert med ekstremt lite frykt. En cocktail som tidligere har gitt overraskelser. Hva er det verste som kan inntreffe investorer? At det stiger videre eller får et kraftig dropp? Investorer er kraftig posisjonert for oppgang og markedet har en stygg tendens til å velge det alternativet som er verst mulig for flest mulig investorer. Men inntil videre er trenden opp!

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige aksjeråd – Fredag 22 januar – De dyktige på Elliotwave analysene, indikerer 4165 som et kursmål for S&P. Demark kursmålet for S&P er 3907 slik at trenden er stigende, ingen teknisk skade er oppstått og minste motstandsvei er opp. Spekulasjonen kan godt fortsette, men forutsetningen for dette er at det hele tiden kommer inn nye kjøpere som overtar for de som tar gevinster. Stopper dette momentumet opp, vil de nå et metningspunkt, som vil sørge for at flere selskaper ikke lenger klarer å forlenge trenden. Når ballen har surret lenge nok vil trolig også større investorer begynne å selge seg ut.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Aksjeråd – Torsdag 21 januar – En rekke selskaper begynner å få godt med luft under vingene i forkant av resultatsesongen. Det er alltid en økt risk når spekulasjonen henter seg opp i forkant av at fasit legges frem. Er det nå man se lyset og investere i fond eller kjøpe aksjer som er kraftig strukket? Nei, ikke hvis vi skal se tilbake på tilsvarende ekstrem situasjoner og topper. Hever vi blikket og ser noen uker frem er min hypotese at markedene vil stå lavere med ca. 10 %. En rekke aksjer (high-fliers) med langt mer enn dette, estimerer 15-40 % fra toppene.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Aksjeråd – Onsdag 20 januar – Det blir interessant å se hvor mye oppside det er igjen til kommende resultatsesong. Vil responsen vil bli sell-the-news? Gode tall kombinert med at aksjene ikke klarer å stige videre vil fortelle oss at mange aksjer kan ha tatt ut mesteparten av oppsiden på kort- mellomlang sikt. Siden markedet er meget spekulativt, vil de selskapene med en moderat kursutvikling kunne få et «boost» hvis de kommer med gode tall.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Fredag 15 januar – Pengene beholdes fortsatt i markedet, men jeg synes det begynner å bli en rekke signaler som trekker i retning av at det virker mer slitent. Mange av aksjene er nå trukket frem i lyset flere ganger. Mange av de store har steget og fremviser nå mulige tegn på at de har begynt å stå og spinne på høye nivåer. Dette signaliserer at mange kommer inn høyt og at det er etternølere som suges inn i aksjene. De kjøper fordi de ser på den foregående trenden og fremskriver at det skal komme en ny tilsvarende sterk periode. Sier ikke at flere av dem kan gå videre, men totalt sett har det kommet noen sprekker i demningen.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Torsdag 14 januar – Indeksen falt tilbake onsdag, men det er for tidlig å si om denne nedgangen vil få ben å gå på. Det er ikke skapt noen stor engstelse og frykt. Det at en rekke av momentum aksjer falt bra tilbake onsdag er normalt når aktiviteten er høy samtidig som investorer er grådige og har kjøpt høyt. Det skaper i mange situasjoner store bevegelser i enkeltaksjer, men skaper ikke den store usikkerheten for totalmarkedet (foreløpig).

Les mer »