Artikler og kommentarer

For å få full tilgang til alle artikler må du være abonnent.

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Fredag 1 oktober – S&P er i konsolideringsmodus og så lenge indeksen klarer å holde seg ovenfor forrige bunn ved 4288 utløses det ikke et viktigere salgssignal. S&P ble kjørt ned mot 4300 på torsdag og det kan enten være et ledd i en forberedelse for en videre nedgang eller det kan gi en litt høyere bunn sett mot den forrige ved 4288. Et av alternativene kan være at kursen etablerer en konsolideringsformasjon mellom 4450 og 4300. Og at dette er forberedelser for en videre oppgang mot 4500/4700 mot nyttår. Dette er imidlertid kun ett av scenarioene markedet kan jobbe med. Over 4450 i løpet av de neste ukene vil oppheve den tekniske svakheten som nå preger markedet. Dipp kjøperne er fortsatt aktive og de har ingen virkelige grunner til å bli svært nervøse. S&P har en RSI på 38, men det for høyt til at markedet er oversolgt nok til at bunnen ved 4300 er god. Hadde markedet med denne høyere bunnen vært mer oversolgt ville jeg avblåst en videre nedgang. Men med en RSI på 38 har vi ikke en slik bekreftet bunn. Brudd ned kommer vanligvis når markedet er kraftig oversolgt. Det er da investorer er svært nervøse og brudd ned i en slik tilstand skaper vanligvis økt frykt og panikk.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Torsdag 30 september – Korreksjonen for S&P har hittil vært som de foregående, noe momentum, men graden av frykt har ikke kommet på nivåer som har sørget for stort selgerpress. S&P må falle under 4300 før pulsen og frykten vil øke. Nå er nedgangen balansert og størrelsen er i tråd med de foregående. Inntil videre er det business as usual, og intet er så langt overraskende. Korreksjonen må bli slik at det ikke er noen steder å gjemme seg. Da vil usikkerheten øke, investorer må tvinges til å ta ned risk, ta gevinster og de må selge. Det gjør de ikke nå og det er fortsatt lommer av styrke i dette markedet. Når det fortsatt er steder å gjemme seg slik at en balansert portefølje opplever at noen sektorer går opp mens andre faller skaper ikke dette økt puls. Det er når kursnedgangen styres av kursfallet i seg selv at det kommer inn frykt.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 28 september – XLE har utløst kjøpssignalet påpekt ved 51 og kursmålet til den omvendte hode-skulderformasjonen er opp til 56 i første omgang. XLE gappet opp og dette er 4 dagen med momentum. Investorer returnerer til oljesektoren. Klarer XLE 56 vil den ha steget 20 % på indeksnivå. Det betyr at mange selskaper har gått vesentlig mer. Ikke avskriv den potensielle negative hode-skulder formasjonen i uke-chartet. Den vil bli nøytralisert ved 56! XLE ser bra ut for en videre oppgang!

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Fredag 24 september – Både Oslo Børs og Wall Street sender nå ut signaler for at korreksjonen er over. Igjen har det å kjøpe dippen blitt riktig og investorer har ingen grunn til å være nervøse. Rekylen hittil for S&P har tatt ut 50 dager motstanden og er svært nær litt sterkere motstand. Slik jeg betrakter det tekniske er S&P nær et meget kritisk punkt. Hvis markedet skulle miste momentumet omkring dagens nivåer og det kommer inn nedsidemomentum vil dette være negativt – klassisk teknisk! Faller indeksen hardt tilbake herfra vil dette komme under punktet – dette skulle ikke ha inntruffet! Og det er slike hendelser som vil tilføre markedet usikkerhet og frykt. Det vil trolig plassere majoriteten av investorer på feil bein. Om S&P vil gjøre dette er ingen gitt å vite! Vi vil få svar i løpet av begynnelsen av neste uke. Om FED tilførselen av likviditet fortsatt vil trumfe det tekniske og sørge for at dipp-kjøperne igjen blir stående som vinnere vites ikke. S&P tester også bunnen av kileformasjonen og det kan bli en klassisk re-test. En rekke aksjer på Oslo Børs har fått noen bra rekyler og skulle Wall Street finne på noe tull øker nedsiden betydelig på Oslo Børs.  

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Torsdag 23 september – Det har den siste tiden vært lite med hukommelse fra dag til dag. Det er typisk for markeder som til stor grad er flytbasert. En rekke av bevegelsene siden nedgangen mandag har vært vanskelig å fastslå siden de har gått fra å være teknisk svake til å fremvise styrke igjen. Uten at det er blitt utløst noen signaler. Dette er noen av de mest vanskelige markedene jeg har operert i på 30 år. I denne utgaven går jeg gjennom de større korreksjonene i S&P 500 i 2018, 2020 og den vi hittil har fått i 2021. Konklusjonen er at det er viktig at rekylen etter det første sjokket ikke må bli etterfulgt av nytt og sterkt nedsidemomentum. Og i 2021 er juryen fortsatt ute og vi har ikke noen mulighet til å predikere hva markedet ønsker å gjøre.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Onsdag 22 september – En rekke selskaper fikk inn en kortsiktig rekyl på tirsdag, men det er altfor tidlig å si om dette er starten på noe eller kun bargain-hunters som driver kursene inntil de går tom for drivstoff. Nedgangen var sterk på mandag og en dag med mot-rekyl gjør ingen trend. Onsdag er det Powell som skal finne den rette vinklingen slik at junkiene får det de ønsker seg. Ikke noe særlig trøkk i S&P tirsdag og det henger nok sammen med at det er skapt en viss teknisk skade. Vi har ikke tilstrekkelig med tekniske indikatorer, sentiment og posisjonering som står på rekke til at vi kan konkludere. Statistikken på hva som inntreffer etter korreksjoner sørger for at investorer ikke er engstelige. Vi vil trolig ikke motta en større bevegelse på nedsiden før investorer blir overrasket og kommer på feil fot.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 21 september – En rekke selskaper ble tilført teknisk skade på mandag. Verst gikk det utover de selskapene som har steget mest og blitt mest overkjøpt i løpet av de siste ukene. Mange skal ta gevinster på samme tid samtidig som de er overkjøpte. Det skapes store bevegelser når det blir trangt i døren og mange har kommet inn høyt. Mandagens nedgang var bred og det var få deler av markedet som slapp unna. Den videre utviklingen blir nå for stor del avhengig av S&P og Nasdaq. Markedet ble nok tilført litt frykt på mandag og S&P falt under 50 dager snittet. Den neste støtten finnes omkring 100 snittet og lenger nede 200 dager. Majoriteten av investorer sitter nok fortsatt godt og tilbakelent siden man er blitt reddet hver gang. Faller indeksene videre kan dette utvikle seg til en akselerasjon.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Onsdag 15 september – De mindre oljeselskapene var nok modne for en oversolgt rekyl, men påpeker at Brent futures har ikke bekreftet sitt kjøpssignal. Kommer det en reversering i oljeprisen kan dette raskt stenge traderne høyt inne i de mindre oljeselskapene. Brent sluttet under åpningen og det indikerer selgere. Flere av de norske og utenlandske oljeselskapene handles innenfor sine lokale bear-markeder og styrken som vi nå ser tirsdag kan raskt fordampe. Hedgefondene er mindre på banen og fremviser ikke noe aggressivt kjøp av futures på dagens nivåer. Dermed kan festen bli kortvarig. Et annet poeng er også at en rekke av oljeselskapene vil raskt måtte teste størrelsen på selgerne omkring 50 dager snittene og øvrige horisontale motstandsområder. Inntil Brent futures bekrefter sitt kjøpssignal er det risk og usikkerhet forbundet med den siste styrken i oljeaksjene.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Fredag 3 september – Det tekniske til Brent futures opphevet onsdagens svakhet og prisen ble løftet opp igjen til motstanden. RSI er over 50 og drar den gjennom 60 øker sannsynligheten for ytterligere oppside. Det utløses et objektivt kjøpssignal ved kurser over 74,33, hvor kursmålet er 79-nivået. Dette betyr altså at prisen vil måtte ta ut alle de 4 siste toppene. Om dette er realistisk eller ikke er det for tidlig å si noe om. Trenger ytterligere tekniske data og oppsidemomentum som viser at kjøperne mener alvor her oppe. Ser først om at de klarer å løfte prisen forbi mandagens topp ved 73,69. Det kan gi oss en indikasjon, men det er fortsatt ikke klar bane da det er ytterligere tre topper som vil måtte tas ut. Kan kun være en re-test av juli toppen. Det er inntil videre ikke mulig å konkludere for det ene eller det andre scenarioet.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Torsdag 2 september – Oslo Børs er trendløst for øyeblikket og ikke minst flyt-basert. Der hvor det er momentum og volum den ene dagen er det borte dagen etter. Dette er ikke marked man skal være svært aktiv i da man raskt kan tape penger. I et marked som trender opp blir man tilgitt å gjøre noen feil, men det er mer sjelden man blir dette i et trendløst marked.  I denne utgaven har jeg valgt ut de selskapene som fremviste økt volum eller momentum på onsdagens sesjon.

Les mer »