Artikler og kommentarer

For å få full tilgang til alle artikler må du være abonnent.

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 19 oktober – DAX har ingen PF kjøpssignaler, men det har vært momentum på oppgangen og kursmålet er første omgang  opp til volumvektet snitt ved 15509 og 50 dager ved  15602. Dette har så langt materialisert seg og 50 dager og volumvektet motstand har avvist indeksen. Blir dette stående og det kommer inn nytt nedsidemomentum vil dette være helt klassisk teknisk for en rekyl. Indeksen kommer ned fra en dobbel-topp og har siden 4 lavere topper. Indeksen vil måte gjennom 15705 og 15800 for å kansellere det svakere tekniske bildet. 

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Onsdag 13 oktober – S&P er ned 5 % fra toppen og størrelsen på rekylen er i tråd med de foregående. Ingen skade er inntruffet og investorer har tilsynelatende ingen grunn til å bli nervøse. Ble faktisk overrasket når jeg sjekket tilstanden og hvilken teknisk skade som er blir tilført markedet til tross for at S&P kun har falt 5 %. For S&P har 91 % av komponentene falt mer enn 10 % fra sin 2021 topp. Det gjennomsnittlige kursfallet fra 2021 toppen er -17 %. Slik at mange selskaper har fått juling, selv om indeksen ikke viser dette bildet. For Nasdaq har 90 % av komponentene falt mer enn 10 % fra sin 2021 topp. Det gjennomsnittlige kursfallet fra 2021 toppen er hele -38 %. For Russel 2000 Small Caps har98 % av komponentene falt mer enn 10 % fra sin 2021 topp. Det gjennomsnittlige kursfallet fra 2021 toppen er -34 %. Slik at den tekniske skaden en langt mer omfattende enn det indeksen fremviser.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Fredag 8 oktober – HVA BLIR DET NESTE TEMAET? En gjennomgang av de store norske selskapene gjør at man sitter igjen med flere spørsmål enn svar. Oljeselskapene trender opp, har hatt en bra stigning, ble overkjøpt og korrigerer litt. Helt normalt og temaet kan fortsatt bli oljeselskapene, men da må nok oljeprisen gå av hengslene. Oljeprisen er helt oppe i toppen av sin stigende trend og er også kraftig overkjøpt. Vi har sett hvordan kull og strøm har utviklet seg og smitter dette over på oljeprisen kan Oslo Børs stige videre. Det er omtrent det eneste temaet jeg ser som kan løfte Oslo Børs totalindeks særlig videre på kort sikt. Industriselskapene har ikke noen charts som ligger i startgropen for en sterk oppgang. Fisk har heller ikke charts som tilsier at det kommer et nytt bull-marked i disse aksjene. De er heller på den defensive siden og går enten sidelengs,  korrigert ned eller er på vei opp igjen for å teste motstandsnivåer. De grønne aksjene har ingen vekt som kan løfte Oslo Børs og majoriteten av de befinner seg i aktive nedtrender. Alle rekyler blir stort sett solgt i majoriteten av disse. Finans kan gå videre, men Storebrand er nær sitt kortsiktige potensial ved 88. DNB er 4 kroner unna sitt potensiale ved 209. De kan overskyte, men vil ikke sørge for et sterkt løft for Oslo Børs. 

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 5 oktober. – Den siste mellomlangsiktige opptrenden til S&P er brutt. Det kan kun være et signal om at stigningstakten ble for krapp og at indeksen nå retter dette opp. Eller det kan være signaler for noe som kan bli langt verre. S&P falt ut av den negative stigende kileformasjonen og et fall ut av slike formasjoner, og spesielt hvis de har vedvart over lang tid, har tidligere gitt konsekvenser. S&P falt under 50 dager snittet, men ble oversolgt ned mot 4300, korrigerte opp igjen til 50 dager og er nå blitt avvist. Dette har etablert en negativ lavere topp som har fanget inne dipp-kjøpere. Det som nå utfolder seg er ikke i tråd med tidligere mønster. Dette kan øke usikkerheten i markedet.

Les mer »