Artikler og kommentarer

For å få full tilgang til alle artikler må du være abonnent.

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Onsdag 31 mars – Inntil vi får en bevegelse på nedsiden som gjør investorer generelt sett skeptiske er det normale korrigeringer som er temaet. Februar/mars 2020 fikk en nedgang, som for mange kom meget overraskende og størrelsen var ikke til å tro. Vi har nå et marked hvor slike store nedganger ikke forventes å kunne inntreffe. Om historien fra mars 2020 vil gjenta seg i løpet av våren vites ikke, men inntil vi får en bevegelse på nedsiden som skaper mange spørsmål, usikkerhet eller frykt har vi ikke noe konkret å konkludere for at markedet har toppet.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Mandag 29 mars – S&P 500 steg 1.7% på fredag og mesteparten kom den siste timen. Nasdaq Composite steg også 1.2 % mot slutten av sesjonen. Det var en bred oppgang hvor 10 av 11 S&P sektorer gikk i pluss. Og 8 av de steg med mer enn 1,5 %. Oljeaksjene +2.6%, Information technology +2.5%, Materials +2.5%, og Communication services sector var den eneste som falt -0.3%. Trenger å se follow-through mandag! Denne uken skal vi følge Equinor, AkerBP, Frontline, NEL og flere av de andre grønne aksjene. Felles for disse er at de kan være bra posisjonert for rekyler.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

S&P 500 trender fortsatt innenfor en opptrend og vi har intet som utfordrer denne per dato. Det er imidlertid negativt at den siste all-time-high kun ble marginalt høyere enn februar toppen. Momentum bortfall? På helt kort sikt har indeksen denne uken etablert en negativ lavere topp. Alle mine tekniske indikatorer ligger i salg. RSI Momentumet avtar og har falt ned i korreksjonsterritorium. Et avtakende momentum omkring all-time-high nivåer er ikke gunstig. Det stiller spørsmålstegn ved integriteten til trenden. MACD trend har utløst et nytt salgssignal og det fra et lavere nivå. Et lavere nivå til tross for at indeksen gikk i en ny all-time-high. Det indikerer svakhet i trenden. Det at Momentum-lang indikatoren har falt under 80 er et langt, langt mer alvorlig salgssignal. Når denne trender over 80 er trenden opp og HVER anledning denne faller under 80 har vi fått en utvidet korreksjon. Dette signalet skal vi ikke ta lett på.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Torsdag 25 mars. Når det gjelder flertallet av de grønne aksjene er alt som du ser de neste måneder eller de neste årene blitt spekulert på. Kursene er blitt løftet opp til nivåer som kun er basert på fremtidige spekulasjoner og forventninger. De grønne vil ikke ha stort å levere til investorer på kort sikt som kan underbygge verdiene. Derfor vil det bli meget vanskelig å predikere bunner i disse aksjene. Det eneste argumentet, som kan underbygge et kjøp er hvor oversolgt de er og hvor langt de har falt fra toppen. Det kan bringe inn kortsiktige momentum investorer. I de grønne aksjene har du et stort antall investorer, som har kjøpt høyt og sitter med et håp. Det vil komme rekyler, men man skal ikke STOLE på de. Jeg kommer til å behandle de som rene momentum blaff, som skal feile og anbefale å selge når de enten oppnår en overkjøpt posisjon eller stiger opp mot sterkere motstandsbelter. Det sitter mange med håp i disse aksjene, og mange vil selge når de får igjen pengene sine eller minimerer tapene.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Onsdag 24 mars – Den siste all-time-high for S&P 500 steg kun marginalt forbi februar toppen. Dette kan bety at S&P mister momentum her oppe! Nasdaq QQQ vil måtte ta ut 325 for å signalisere oppsidemomentum. Faller Nasdaq QQQ under 309, deretter 297 vil det kunne bli tilført et meget sterkt nedsidemomentum. For Oslo Børs kan oljeprisen utvikle seg til et kortsiktig problem. Oljeaksjene ligger i korreksjon, mange investorer har kjøpt seg inn høyt og det kan skape en stor base av selgere. En rekke tekniske forhold har begynt å stille seg på linje for videre korreksjon. Når det gjelder Oslo Børs kan vi forvente en ytterligere korrigering for olje- industri og fiskeaksjene. De står for en stor del av OBX. En videre rekyl for de grønne aksjene, de som har påbegynt en rekyl, kan bli utsatt hvis sentimentet forverrer seg.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 23 mars – Wall Street blir som å holde en badeball under vann. Det er slitsomt i lengden og når det ser som farligst ut kommer det inn dipp-kjøpere. Markedet valgte å følge opp muligheten for at det kan bli etablert en høyere bunn i det korte perspektivet. Minste motstands-vei er fortsatt opp. Over forrige ukes all-time-high vil det etableres et supplerende kjøpssignal for S&P, hvor kursmålet er opp til 4050 eller høyere. Nasdaq QQQ vil måtte ta ut 325 for å oppheve sin mer svake tekniske formasjon. Men høyere bunner er et positivt signal for at det kommer inn kjøpere.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Mandag 22 mars – Erfaringsmesssig tar det tid å etablere en topp, og denne gangen ser det ut til å ta lenger tid. Dette skyldes FED likviditet og sektorrotasjon fra vekst til value selskaper. Det sørger at investorer ikke får et generelt problem og da skapes det ikke frykt på samme måte som når alt faller. Om vi kan bruke de følgende forløpene i forkant av de foregående toppene er ikke gitt å vite tatt i betraktning omstendighetene. Nasdaq ligger i korreksjon og S&P har falt tilbake til tidlig februar nivåer. Nasdaq har en klar lavere topp og blir denne fulgt opp med ytterligere nedside øker nedsiden med ytterligere 7-8 %. S&P preges av flere sterke sektorer grunnet sektorrotasjonen, men faller indeksen tilbake igjen under fredagens bunn øker nedsiden. Opp igjen og over 3975 øker oppsiden til 4005 og 4050. Denne siste hele uken før påske blir viktig for den kortsiktige retningen til markedene. Ser vi på Oslo Børs er det nedside i oljeaksjene, bank, industri, fisk og momentum/de grønne hvis markedet surner til.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Fredag 19 mars – DAX trender videre opp og det er helt i tråd med sektorrotasjonen inn i value selskaper. Trenden indikerer en mulig topp rett ovenfor 15000 og PF signalet 14943. Bruddet opp er signifikant og i tråd med rotasjonen så inntil videre er minste motstandsvei opp. Torsdagens utvikling indikerer at ett eller begge kursmålene skal innfris. Men vi får se om nedgangen på Wall Street får en effekt eller FED også denne gangen kommer til å gripe inn.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Torsdag 18 mars – Nasdaq QQQ kan være i ferd med å utvikle en positiv omvendt-hode skulder formasjon. Medfører dette riktighet og indeksen klarer å bekrefte et brudd opp gjennom 325 øker oppsiden til 355. Nasdaq QQQ brøt ut av kileformasjonen fra november til februar og ble bra straffet for dette. Den siste bunnen har også lagt grunnlag for tolkningen om at indeksen fortsatt befinner seg i en opptrend, hvor potensialet til den omvendte-hode-skulder formasjonen, indikerer en oppgang opp mot toppen av trenden ved 355. Under støtten ved 300 øker nedsiden betydelig. Men inntil indeksen ligger an til å bryte ut av nåværende opptrend er minste motstandsvei opp.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige aksjeråd – Onsdag 17 mars – Intet nytt fra Vestfronten! Momentumet er fortsatt lavt etter oppgangen i forrige uke. Vippes DAX videre opp vil en oppgang mot 15000 ligge i kortene. Siden indeksen gikk mer eller mindre sidelengs siden januar er det en meget sterk støtte nede ved 50 dager glidende snittet ved 13975. Indeksen skal falle en del poeng ned og under 13975 før det oppstår en mulighet for eller tilføres så mye frykt at DAX kan få en utvidet korreksjon. Trenden er fortsatt opp og de to siste dager med lavt momentum kan kun være en kortsiktig pustepause før videre oppgang.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Onsdag 10 mars- Som nevnt mandag var rekyl opp for Nasdaq en mulighet. “Vi kan altså få en situasjon hvor Nasdaq blir kraftig oversolgt, begynner på en rekyl opp igjen og det kan skape ny oppgang for markedet som helhet. Dette er en merkelig situasjon og det virker som at investorer ikke får noe annet enn lokal frykt i Nasdaq type selskaper og at dette ikke smitter over på resten av markedet”. Nasdaq tok ikke ut sin forrige bunn igår og åpnet langt høyere i dag, hvilket trolig har trigget short-covering samt investorer forventer at den har bunnet. På kort sikt vil en slik sterk vending skape follow-through, og det første nivået indeksen kan komme til å teste vil være de tidligere dagstoppene oppe ved 324-nivået. Den helt korte nedtrenden er brutt, strikken ble for kraftig strukket og det sørger for et snap-back.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 9 mars – Veldig selektiv utvikling på Oslo Børs mandag. Oljeselskapene var sterke omkring åpningen, men resten av dagen falt de tilbake. Om dette kun er en pustepause eller kortsiktige topper er det litt for tidlig å konkludere for. De grønne aksjene begynner å bli svært plagsomme for mange porteføljer og spesielt for retail som sjelden er flinke til å ta stop-loss. Tar man ikke stop-loss i momentum aksjer blir de som langsiktige anleggsmidler å betrakte. De som kjøper bunnene og rekylene opp blir raskt liggende i tap og det skaper hele tiden baser av potensielle selgere. Utfordringen er at man ikke vet om disse selskapene er verdt selv dagens kurser, og inntil de fremviser tegn på stabilisering eller oppsidemomentum er det bare fortsatt å holde seg på sidelinjen.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Inside Globale Indekser – Mandag 8 mars – Den store utfordringen kommer de perioder når tingene endrer seg og det historiske mønsteret ikke lenger følges. Tidligere når Wall Street, med Nasdaq i spissen, ledet an på nedsiden så fulgte de andre markedene med ned. Dette har de ikke gjort denne gangen og slikt vet man ikke i forkant. Blir det ille nok kan dette komme til å slå sprekker i de andre markedene. Selv om Wall Street avsluttet sterkt på fredag kan det også være en dead-cat bounce som får inn flere investorer. I en fase hvor markedet kan rulle over kommer det gjerne en rekke raske snap-backs som får investorer til å føle at nå er det over. Men mange av disse rekylene får ikke follow-through og det eneste de gir er en falsk følelse av trygghet.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Fredag 5 mars – Powell skuffet markedet. Indeksene hentet seg litt inn mot slutten, men er ikke helt der enda å indikere en bunn. Det er fristende for omtrent HVER gang blir man “lurt” når det begynner å se stygt ut teknisk. Nasdaq har kommet ned på sept 2020 toppen og rett ovenfor oktober toppen. Det er litt støtte her, behøver ikke bety noe hvis rentene fortsetter sin kortsiktige bull-trend. De store mega caps har ikke gjort noe ut av seg siden sept 2020 og flere av de har stygge charts. Russel 2000 Small Caps har ikke begynt å falle enda. Husker ikke tallene korrekt, men tror at indeksen har en vekt på ca. 75-80 % av finansselskaper. Og de liker seg godt i et stigende renteklima og det kan være derfor at den holder seg så godt relativt. Det kan være en økt sannsynlighet for at rentene får en dobbel-topp her og det kan lempe litt på presset til katalysatoren Nasdaq. Enten baller det på seg og vi får et fossefall eller så får vi snart en kortsiktig bunn. Det er ingen gitt å vite.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Onsdag 3 mars – Kraftig ned fredag, kraftig opp mandag, litt ned tirsdag. Ikke noe unormale bevegelser her selv om momentumet er høyt. Skal dette markedet opp vil tirsdagen bli en finte, og den neste oppgangen vil ta ut toppen av den siste 6 dagers konsolidering ved 324. Da øker oppsiden for Nasdaq 100 på kort sikt til 334, som er neste motstandsområde. De nivåene vil skal bruke for Nasdaq 100 (QQQ) på kort sikt er +324 for oppsiden og under 310 for nedsiden. De daglige chartene inneholder periodevis en del støy og da er uke perspektivet bedre til å fastslå retningen. Det at indeksen korrigerer litt opp denne uken er helt i tråd med tidligere bevegelser i uke grafen, som har skapt ytterligere nedside. Først brudd ned, dipp kjøperne kommer inn og løfter markedet for det har vært vinner oppskriften, men når dipp kjøperne har fått fylt seg opp kommer et nytt etterfølgende brudd ned. Det er dette som skaper et høyt nedsidemomentum da dette øker frykten for at man har kjøpt toppen. Det skal ikke inntreffe og ergo øker usikkerheten, som etter hvert går over til frykt. Under 310 er det game-over for Nasdaq 100 på kort sikt.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 2 mars – Meget sterk oppgang på Wall Street mandag, men sluttet ikke over toppen til den siste konsoliderings- formasjonen. Volumet var under halvparten av torsdag og fredag. Det behøver ikke bety at indeksen ikke skal lenger opp. Mønsteret for de siste bruddene ned fra kileformasjoner har vært at uken etter vil gi en refleksrekyl opp, som sørger for at investorer igjen blir trygge. De to siste gangene har det vært feil å ignorere den initielle svakheten og bruddet ut av kileformasjonen. Det kan være at inneværende situasjon er annerledes enn de foregående grunnet den ekstreme spekulasjonen og at FED fortsetter i et stort tempo å tilføre likviditet. En videre oppgang mot bunnen av kileformasjonen kan ligge i kortene. Det kan gi et rom for noen kortsiktige muligheter de neste dager. Kommer det imidlertid inn ny svakhet er mønsteret, i henhold til de foregående bruddene, inntakt. Da kan det komme inn ny nedgang og det raskt.

Les mer »