Artikler og kommentarer

For å få full tilgang til alle artikler må du være abonnent.

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Fredag 30 april – Brent tester sitt kjøpsnivå ved 68,64 og kursmålet er 75. Klarer Brent å bekrefte kjøpssignalet gjennom 70-nivået kan dette tilføre et sterkere momentum inn i oljeaksjene. Fortsatt er minste-motstandsvei opp for S&P. Strikken er strukket på tid, poeng og på et utall andre kriterier. Men det har vært feil å tenke på den tradisjonelle måten siden FED ønsker markedet opp. Det tilføres rett og slett for mye likviditet inn i markedene. Likviditeten beholdes i markedet og bevegelsene i indeksene skyldes rene sektorrotasjoner. Dette plasserer fundamentale, sentiment og tekniske forhold i baksetet.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Torsdag 29 april – Oljeprisen og sektoren fremviser en klar bedring etter den siste konsolideringen. Går vi over i en ny oppgangsperiode kan Oslo Børs bryte videre opp, utløse kjøpssignalet ved 1182, kursmål 1217. XLE ENERGY tester motstanden ved sine forrige topper, gjør dette på økende momentum og er ikke overkjøpt når den tester. Dette øker sannsynligheten for et vellykket brudd opp. Formasjonen i både uke- og dagchartet ser bra ut og understøtter et slikt brudd opp. Et brudd vil øke potensialet til 55-nivået.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – De grønne aksjene steg kraftig torsdag og sol, vind og Clean Energy steg også på Wall Street til tross for at S&P falt 0,9 % og Nasdaq 1,2 %. De grønne indeksene vil raskt løpe opp til motstand, men det kan være noen prosenter igjen. Det er lite hukommelse fra dag til dag på Oslo Børs og det kan bli verre etter resultatene begynner å komme for fullt. Vi snakker trolig ikke om en ny sterk trend for de grønne, men kun rekyler i første omgang. Og de kommer til feile når de kommer opp innenfor motstandsområdene eller tar ut kursmålene. Blir interessant å se om skatteforslaget til Biden kan gi follow-through på nedsiden til uken.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Torsdag 22 april – Markedene ser ut til å ha beveget seg over i en fase hvor det ikke er hukommelse fra dag til dag. Bredden til S&P var meget svak tirsdag og sterk onsdag. Oljeprisen var ned 2 % og XLE opp 1,4 %. XLE brøt ned tirsdag, kom opp igjen onsdag, men om dette er et bunnsignal eller kun en finte før nedsidemomentumet kommer tilbake med økt styrke vites ikke. De grønne aksjene var meget svake på onsdag, og selv om de skulle komme opp igjen torsdag skal det mer til enn en sporadisk sterk dag for å endre disse trendene til positive.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Onsdag 21 april – Oljesektoren, representert ved XLE Energy bryter ned under en rekke bunner og har utløst salg. Det samme har oljeservice. De grønne indeksene, Global Clean Energy, TAN – solselskaper og Global Wind befinner seg rett ovenfor meget viktige tekniske nivåer. De ser nesten for «stygge» ut teknisk, men skulle de bryte er det langt mer nedside i sektoren. Det kom inn selgere i de store selskapene på Oslo Børs tirsdag og det begynner å slå noen sprekker i demningen en rekke steder.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 20 april – Oslo Børs går inn i resultatsesongen og det betyr at vi får mange bevegelige deler, som man ikke har noen kontroll på. Det er lite med hukommelse fra dag til dag i markedet og selv om indeksen trender opp synes det å være trendløst blant mange av selskapene. Scatec er et godt eksempel, som brøt opp fredag, sluttet opp 5 % og falt helt sammen igjen på mandag. Det er lite med liv i olje, fisk og de sykliske. Erobret territorium gis raskt tilbake. De grønne aksjene hjemme og ute har fortsatt tekniske problemer. Når vi i tillegg går inn i resultatsesongen blir det vanskelig å utarbeide en fungerende offensiv strategi for de neste ukene. 

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Fredag 16 april – Torsdag kan bli en «vente» dag. Vippes XLE over toppen fra ons/torsdag enten på fredag eller tidlig i neste uke kan vi få en positiv brekkstang-effekt. Og klarer XLE å ta ut siste topp ved 50,50 blir det utløst et nytt kjøpssignal i trenden. Dette kan tilføre et MEGET kraftig oppsidemomentum. Det var en tafatt utvikling i de norske på torsdag, men det er litt tidlig å kaste inn håndkleet. Men XLE trenger raskt å fremvise nytt oppsidemomentum. Det er fortsatt mulig vi kan motta et bra teknisk setup i sektoren.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Onsdag 14 april – Nasdaq 100 brøt opp i ny all-time-high tirsdag. Slike brudd opp har en høy sannsynlighet for å få follow-through. Det virker som det ikke finnes en ting som kan bringe dette markedet ned. Det er svært sjelden jeg har sett så mange suksessive Demark 13 salgssignaler for uke- og dag perspektivet. Det nærmest hagler med slike overkjøpt signaler samtidig, som de aller fleste av mine ordinære indikatorer peker videre opp. Bredden understøtter oppgangen og vi har ingen negativ divergens sett mot momentum indikatorene. S&P vil snart teste toppen av trenden og vi får se om dette kan sørge for en pustepause. Men det vil kun bli en sunn pause og muligens bare en rotasjon over til Nasdaq. Det vil denne gangen ikke være mulig å identifisere når markedet vil gå på en smell. Det er fortsatt teknisk blue-sky og minste-motstandsvei er opp!

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 13 april – Oljeaksjene synes ikke å ha oppsidemomentum og det tekniske har forverret seg. Fisk har lavere topper, hatt et bra løft og fremviser tegn på nedsidemomentum og konsolidering. Sykliske har gått veldig bra, og har derfor behov for å konsolidere mer. De grønne og andre momentumaksjer har fått sine rekyler og mange har kommet inn høyt igjen. Det har allerede kommet inn nytt nedsidemomentum i en rekke av dem. Dette vil plage mange investorer. Det er altså behov for en rekke pustepauser og det er tekniske problemer for viktige deler av markedet – Hva skal da gi markedet et videre løft?

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Mandag 12 april – Alle indikatorene til S&P 500 ligger fortsatt i kjøp. Det er ingen tekniske negative divergenser mellom indeksen og indikatorene. Alt peker oppover og det er teknisk blue-sky. Momentumet understøtter oppgangen og det eneste som indikerer at det nærmer seg et salg er at indeksen kommer opp til toppen av trenden. Denne har tidligere fungert og når den eventuelt tester toppen vil den være kraftig overkjøpt på de fleste kriterier. 

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Fredag 9 april – S&P fortsetter å dra seg videre oppover mot toppen av trenden. Volumet var imidlertid blant de laveste i løpet av 2021. Med FED som fortsetter å pøse inn likviditet, som en full sjømann vet jeg ikke hvordan dette vil spille seg ut. Vil vi få en korreksjon som blir av de sterkeste, som f.eks. mars 2020 eller blir det kun en ny små ubehagelig korreksjon, som det blir riktig å dipp-kjøpe? Dette er ikke normale markeder og kan ikke bruke tilsvarende situasjoner som en mal for hvordan dette vil utvikle seg.

Les mer »
Ukategorisert

Daglige Aksjeråd – Torsdag 8 april – Oslo Børs totalindeks trender opp innenfor en stigende kileformasjon og slike vil på et tidspunkt gi et brudd ned og tilføre nedsidemomentum. Men trenden holder og vi har ingen knagg å henge et salg på. Så lenge Wall Street og DAX er i god shape og ikke blir tilført momentum på nedsiden har vi intet av teknisk karakter til å konkludere for et salg for totalindeksen. En gjennomgang av de store selskapene viser at value-selskaper som f.eks. Hydro, Yara, Telenor, DNB, STB og fiske-aksjene er ikke i en teknisk posisjon til å kunne gi et skikkelig bidrag til totalindeksen. Oljeaksjene, kan hvis Brent tar ut 66, kunne levere oppsidemomentum, som igjen kan gi litt oppgang for totalindeksen. Men uten at de store aksjene gjennomgår en korreksjon ser jeg ikke helt den store oppsiden for totalindeksen.

Les mer »