Artikler og kommentarer

For å få full tilgang til alle artikler må du være abonnent.

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 1 juni – Det var lite med momentum på mandag og det kan nok henge sammen med Memorial Day. Utifra de tekniske formasjonene til de store selskapene ser det ut som at de trår vannet. De går ikke noe sted, ikke erobret nytt territorium og risken er at det fylles opp med nye investorer. Det kan skape nedsidemomentum hvis det kommer brudd ned fra formasjonene. På den andre siden kan formasjonene også bety et regimeskifte og kun en pustepause før de skal få et videre løft. Det som taler imot dette er at det ikke kom noe særlig positivt momentum etter resultatperioden. Det signaliserer at aksjene allerede har hatt en oppgang som har priset inn mye på kort tid. Vi har ingen gode tekniske setup slik disse aksjene nå er posisjonert.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Fredag 28 mai – Torsdag ble boblen Norwegian sprukket og investorer har tapt mye penger unødvendig. En rekke forvaltere og analytikere har gjentatte ganger advart for denne spekulative boblen, som ikke har hatt noen som helst forankring i fundamentale forhold. Problemet har nok vært at det ikke har vært noen store institusjoner som har kunnet rette opp prisingsfeilen. Det er fortsatt relativt rolig blant de store selskapene. Hydro var ett av unntakene og dro seg kraftig til. Fortsatt selektive rekyler blant de grønne og momentumaksjene.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Torsdag 27 mai – På Oslo Børs er det Norwegian som er fyrtårnet for spekulasjonen og til en hvis grad Quantafuel den siste uken. Forøvrig er det rolig blant de store selskapene og det er rekyler i noen av de grønne selskapene. Volumene er fortsatt lave og det er trolig ikke en ny trend, men kun mot-rekyler som vil feile. Det er rent teknisk en meget høy sannsynlighet for at disse rekylene vil bli stoppet av selgere omkring de første sterke motstandsnivåene. Den tekniske skaden i de fleste grønne og øvrige momentum selskaper er omfattende og det vil ta tid å få kicket disse inn i nye opptrender. Denne utgaven blir kortere enn vanlig da børslisten gir meg ikke så mange nye tekniske setup og det er vanskelig å vite kvaliteten på de signalene vi mottar. De fleste signalene er av kategorien rekyler!

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Onsdag 26 mai – Mange tekniske setup får ikke follow-through i mer enn 2 dager. En rekke selskaper, som så teknisk ut til å være done-deal, for videre oppgang tirsdag, fungerte ikke. Når jeg går gjennom selskapslisten eller sektorene ser jeg ikke hvilket tema som kan bli satt på agendaen fremover. Oljeselskapene kan selvfølgelig bli tatt frem hvis Brent klarer å ta ut 70-nivået. Brent fikk imidlertid ikke noen stor follow-through på mandagens oppgang. De små oljeselskapene BWO, BWE, PEN, DNO og PGS innehar ikke noen sterke tekniske utgangspunkt for ny sterk trend. Før disse aktuelle må vi se at flere av de klarer å ta ut noen av de mange signifikante overliggende motstandsbeltene. XLE falt -1,9 %, Oilservice -2,5 %. 

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 25 mai – Det kom inn økt momentum og oppgang på Wall Street mandag. Det var relativt stille i oljeaksjene, men oljeprisen fikk en bra stigning. Det var lite med momentum i de grønne aksjene og Global Clean Energy steg 0,5 %, FAN – Global Wind Energy +0,5 % og Invesco Solar falt 0,9 %. Felles for disse indeksene er at de alle møter toppen av den sterke nedtrenden, og flere motstandsnivåer. Dette er en risk-faktor for de nordiske grønne aksjene og kan stoppe inneværende rekyler hvis de faller rett ned igjen.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Fredag 21 mai – En rekke indikasjoner på kortsiktige bunner er mottatt fra flere av de grønne og tidligere momentum favoritter. De som ser spesielt interessante ut er Kahot, Scatec og NEL. Det er litt mer overliggende motstand for Rec Silicon, men den kan også bli aktuell. Det registreres kortsiktige rekyler i Invesco Solar (TAN), Global Clean Energy (PBD) og Global Wind Energy (FAN). Veien opp for den grønne sektoren vil ikke bli enkel da indeksene indikerer en rekke kraftige overliggende motstandsbelter. Derfor skal man ha et kortsiktig syn på investeringer i de grønne/momentumselskapene.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Onsdag 12 mai – Bred nedgang tirsdag og når det er store utslag kun noen prosenter fra toppen, hvordan blir det da når markedet på et tidspunkt faktisk går inn i en korreksjon? Majoriteten av investorer taper nå mye penger og de får nedtrendene fra mange forskjellige kanter. Man skal ikke ha mange av de tidligere favorittene blant de grønne og momentum selskapene, før porteføljen virkelig merker det. Totalindeksen kommer ned fra en litt lavere topp, tester nå bunnen av kileformasjonen, 50 dager trendstøtte og de nærmeste april bunnene. Det er altså en del støtte her og bruddet ned kan derfor bli signifikant siden en rekke viktige støtter blir brutt. Nærmeste underliggende støtte er ned mot de tidligere toppene og det volumvektede snittet omkring 1086.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 11 mai – Global Wind Energy, Invesco Solar og Global Clean Energy har en ting felles og det er at de foreløpig ikke indikerer bunner. Derfor vil det være nærliggende at utlendingene fortsatt er netto selgere av nordiske tilsvarende selskaper. Vestas -3,76 % og Ørsted -2,3 % er i likhet med de norske under distribusjon. Samtidig som tapene øker, frustrasjonen og usikkerheten øker tilsvarende. En rekke av disse selskapene ligger faktisk an til å få en kapitulering som avslutning. Majoriteten av de grønne selskapene befinner seg i lokale bear-markeder og det kan ligge an til at vi får en situasjon hvor investorer ikke orker mer og skal ut for enhver pris. Helt klassisk og vanlig for sterke nedtrender. Om vi får en slik avslutning er det ingen gitt å vite, men teknisk sett viser den siste kraftige nedgangen at de er posisjonert for en kapitulering.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Fredag 7 mai – Lavere topp for indeksen, er tilbake til mars toppen. Kan kun være midlertidig konsolidering. Vil avhenge helt av utviklingen til de internasjonale nøkkelindeksene. De fleste store aksjene har allerede fått sitt løft, noen har klart å avansere på tallene, men generelt sett viser en teknisk gjennomgang av de store at Oslo Børs befinner seg omkring en mellomlangsiktig topp. Har hatt en periode med sterk oljepris, oljesektor og stigende internasjonale indekser. Mye er priset inn! De grønne og momentumaksjer ble desimert i løpet av torsdags sesjonen. Den tekniske skaden er omfattende og det er ingen quick-fix. De første rekyler, når de kommer, vil bli solgt. Det er først i 2 runde at potensialene kan øke og vi vil motta gode risk/reward setup.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Torsdag 6 mai – Momentumet er for øyeblikket sterkt i oljesektoren. XLE kan imidlertid få et Demark 9 sell setup 9 torsdag 6 mai, og det kan sørge for 1-4 dager med pustepause inn i neste uke. Ser vi på oppgangen fra januar til mars ble det kun en marginal pustepause før XLE steg videre. Men uansett kan XLE Energy toppe ut denne uken, men juryen er ute for om dette kun blir en marginal pustepause eller det vil etableres en mer negativ topp sett mot mars toppen. Brent futures ligger også an til å få et Demark 13 salgssignal på fredag, hvilket kan understøtte at neste uke kan bli roligere for energi.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd -Onsdag 5 mai – Annerledes denne gangen siden Nasdaq 100 ikke har klart mer enn å stige 2,5 uker før det ser ut som det kommer inn en ny korrektiv fase. Indeksen klarte denne gangen kun å stige litt forbi februar toppen. Mister markedet momentum her? Eller er likviditetstilførselen så avgjørende og omfattende at tekniske forhold ikke fungerer? Betyr det noe at institusjonene har begynt å selge? Wall Street, Eurostoxx 50, FTSE 100 og DAX fremstår som slitne markeder…

Les mer »
Arkiv søk: