Artikler og kommentarer

For å få full tilgang til alle artikler må du være abonnent.

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

La Inside Oslo Børs bidra positivt til din aksjehandel

INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Onsdag 1 september – Oslo Børs fikk et mindre setback på tirsdag og det er for tidlig å si om dette vil kansellere kjøpssignalet fra 1229, kursmål 1305. Faller indeksen ytterligere 1 % vil kjøpssignalet bli kansellert. Indeksen er ikke så mye høyere enn juni og juli toppene slik at det er ikke mye nytt territorium som er blitt erobret.  Men som tidligere nevnt så indikerte ikke det tekniske, til de viktigste  enkelt komponentene til indeksen, at 1305 var spesielt realistisk. 

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 31 august – Det var svært selektivt på mandag og rolig momentum i de store. Om dette betyr mangel på temaer og at markedet begynner å bli slitent vil tiden vise. Markedet er flytbasert og det er ett av de vanskeligste periodene man skal manøvrere. Det var selektivt i det grønne segmentet, men noen fyrtårn var det. Det var avtakende momentum i fisk og det kan kun være en mindre pustepause. Salmar og Lerøy fremtrer som svakere. NEL, Scatec og Rec Silicon var svakere og alle befinner seg i aktive nedtrender. Individuelle selskaper får periodevise korreksjoner, noen befinner seg i sine egne bull eller bear markeder. Men det kan synes som at korreksjoner i markedet er blitt tatt bort fra bordet. Har ikke måttet forholde meg til et slikt FED manipulert marked før. Sentiment fungerer ikke, posisjonering er ikke like nyttig, negative tekniske divergenser fungerer ikke, Demark salgssignaler samtidig på uke og dag fungerer ikke og heller ikke brudd ned fra kileformasjoner. 50 dager trendstøtte for S&P har nå fungert de 6 siste gangene. Det som nå inntreffer har jeg ikke vært borte i før. Men når regelsettet en gang endrer seg vil man raskt få beskjed! 

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Fredag 27 august – Oljeaksjene har siden toppen i juni trendet ned. Mønsteret har vært lavere topper og bunner. Toppen av nedtrenden har fungert meget tilfredsstillende som motstand. Kursen har kommet opp til første motstand, som også er toppen av nedtrenden. Klarer den å stabilisere seg litt i underkant og ikke falle for langt ned igjen slik at det skapes usikkerhet eller forventningen om at nedtrenden skal fortsette, kan dette sette opp for et videre brudd opp. XLE vil måtte bryte gjennom trenden og 49-nivået for å signalisere økt oppside. Og dette vil måtte gjøres innen relativt kort tid. Teknisk sett trender XLE ned og man skal være skeptisk. Men for å få et bekreftet signal for videre nedgang vil XLE måtte falle under punktet hvor investorer igjen begynner å selge.  

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Torsdag 26 august – Kahoot fortsetter den sterke oppgangen og det ble onsdag utløst et nytt kjøpssignal ved 54, kursmålet er 64. Vanskelig å fange opp da trenden i markedet den siste tiden har vært å ikke stole på de kjøpssignalene, som kommer langt ut i en oppgang. Mowi leverte bra tall, omtrentlig omkring forventningene, men legger på et ekstra utbytte. MPCC bryter opp og kursmålet er 29. Salmar og Bakka var også sterke igår og hang seg på Mowi oppgangen. Hibiscus feltet skapte bra oppgang for BWE og PEN. BWLPG og PGS er to potensielle kandidater vi skal følge.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Det var lite med kjøtt på beinet på tirsdag og follow-through fra mandagens mer sterke oppgang var svak eller ikke-eksisterende for en rekke aksjer. Oljeaksjene var de sterkeste på mandag, men det var lite med momentum igjen på tirsdag. Dette blir en tynnere utgave da det ikke kommer follow-through så er det for det meste momentum-boost og døgnfluer. Når det tekniske ikke blir fulgt opp er vi inne i en periode hvor det blir vanskeligere å ha en edge på markedet og aksjene. Sannsynligvis skal man ikke være for aktiv inntil markedet går inn i en trend som varer i mer enn noen timer eller få dager. 

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Tirsdag 24 august – Dippen ble kjøpt på Wall Street og det finnes ikke noen noen frykt i markedet. Det å kjøpe dippen ble for n-te gang riktig. Det kom en stor bevegelser i VIX, men det ble raskt glemt og S&P har gått i ny all-time high. Utfordringen er at flere av  sentimentindikatorene ikke fremviser noen form for grådighet. Investorer er negative og det er sjelden markedet skal kraftig ned når investorer er forberedt på det. Minste motstandsvei er fortsatt opp og vi har intet å agere på før vi mottar noe av teknisk karakter som ikke skulle ha inntruffet. S&P jobber seg videre opp innenfor den stigende kileformasjonen. For at dette markedet skal få en skikkelig vending ned vil FED måtte redusere sine tilbakekjøp av obligasjoner eller at det oppstår en bevegelse som skaper usikkerhet eller frykt.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Fredag 20 august – Brent futures har tatt ut de to siste bunnene og tester VWAP støtten. De neste bunnene og støtte er hvis Vwap ikke holder ned mot 60-nivået. Det er også potensialet til Point & Figure salgssignalet, 60,30. Brent har brukket litt over og det er nok av hedgefond på long-siden. Selv om de har redusert seg med ca. 25 % siden juni. Kan ha falt litt for raskt og hardt på helt kort sikt slik at Vwap kan muligens holde. En videre nedgang inn i neste uke vil sørge for at sannsynligheten øker markant for en test av 60,30.

Les mer »
INSIDE OSLO BØRS

Daglige Aksjeråd – Onsdag 11 august – Merker helt klart på adferden på Oslo Børs at det ikke finnes noen generell drivkraft og at det er ferie i USA og Europa. Det er noen signaler, som får follow-through på oppsiden, men det er vanskelig i forkant å vite hvilke som vil lykkes. Aksjer som den ene dagen får inn oppsidemomentum fungerer som et fyrtårn og investorer kaster seg på. Tradere kaster seg egentlig inn på alt som rører på seg og det behøver ikke være noen grunn bak oppgangen. Slike markeder er vanskelig å operere i og treffsikkerheten til signalene blir dårligere. Det som har fungert meget bra de siste ukene er salgssignalene, ikke de som utløses langt nede i en oppgang, men de som bryter 1 eller 2 bunner uten å ha falt særlig i forkant. Kursmålene til disse salgssignalene har vært overraskende nøyaktige og flere av de er også blitt tatt ut med god margin på nedsiden.

Les mer »